КОЛЕКЦИЈА БИДИ ДЕЛ

БИДЕТЕ ЗА ПООДРЖЛИВА МОДА. ЈА ПОДДРЖУВАМЕ НОВАТА ЕРА НА МОДНАТА ИНДУСТРИЈА КОЈА Е СВЕСНА ЗА НЕЈЗИНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ОКОЛИНАТА

Сакаме промена. Свесни сме за нашата одговорност кон општеството и околината, затоа целиме кон трансформирање на нашата понуда и индиректно, на модната индустрија. Сакаме да соработуваме со вас за да го направиме нашиот отпечаток попријателски настроен кон средината, затоа оваа година ќе презентираме уште четири еко-пријателски иницијативи во чии рамки се користени 88% помалку вода и 62% помалку енергија во процесот на производство на облеката.