Белата е секогаш во мода

Во жешките летни денови, Ајда Ситар најмногу сака да посегне по бели алишта, бидејќи белата е секогаш во мода. Притоа советува, да сте внимателни, кога во нив јадете сладолед.  

 

Photo: https://www.ajdas.com/sl/