АСИСТЕНТ ЗА ПРОДАЖБА

може да аплицирате до: 05. 01. 2021
локација на работа: Важи за целиот регион, Северна Македонија

Асистентот за продажба има клучна улога во создавањето на пријатно искуство за потрошувачите при купувањето. Една од клучните задачи е поздравување и услужување на потрошувачите од моментот кога тие ќе  влезат во продавницата. Од асистентите за продажба се очекува да ги советуваат потрошувачите и да одговорат на нивните прашања и барања - од достапност на артикли и детали за специјални понуди, сѐ до цена на продуктите. Имајќи предвид дека ова е клучен дел од работата, суштински е важно асистентите за продажба да имаат големо познавање за артиклите како би можеле да дадат колку е можно повеќе информации на заинтересираните купувачи.

 

Клучни работни задачи на асистентот за продажба: 

 • Поздравување на потрошувачите кои пристигнуваат во продавницата.
 • Давање информации за специјални промоции, карактеристики на продукти и цени.
 • Помош на потрошувачите при пронаоѓање на продуктите и артиклите кои ги бараат.
 • Одговорен за наплата во готово и со платежна картичка.
 • Дополнување на продавницата со роба.
 • Одговарање на побарувања на потрошувачите.
 • Советување и давање насоки на потрошувачите во однос на избор на продукт.
 • Одржување на редот и хигиената во продавницата.
 • Работење во рамки на однапред утврдените насоки за продажба и давање упатства за визуелна презентација и продажба.
 • Прием и складирање на роба.
 • Следење н новости и тековни информации за специјални промоции и менување на излози.

 

ВЕШТИНИ И ИНТЕРЕСИ

 (Барања)

 • Работно искуство во модна малопродажна индустрија
 • Високо развиени комуникативни вештини и способности
 • Способност за работа со потрошувачи

• Тимска работа

• Лично задоволство во работа со Клиенти и потрошувачи

• Љубезен однос и деловни манири

T: +389 78 484 450