Пријавa за известувања

Вашата e-меил адреса ќе ја користиме исклучиво за известувања преку е-пошта.
Вашето име ќе го користиме за персонализација на меилот.
Вашето презиме ќе го користиме за персонализација на меилот.
Податокот за вашиот пол и датум на раѓање ќе го користиме исклучиво за да ви доставуваме информации и новости за најсоодветните колекции и облека за вас.
Вашата домашна адреса ќе ја користиме за да ве известуваме за понудата и поволностите кои можете да ги искористите во најблиската до вас Том Тејлор продавница.
Телефонски број
Вашиот телефонски број ќе го користиме исклучиво за известувања за поволности преку СМС пораки.